Stretnutie športových motocyklov našich reprezentantov - 29.8.2022