Termíny jarných HTK 2022

jarné HTK budú v apríli 2022.

Presné termíny a miesta budú zverejnené do
konca januára 2022

online žiadosť: https://www.veterany.dostupnyweb.sk/formular.php